Sonntag, 05. April 2009, 9:49

[Camp] Bij het verlaten van het kamp langs achteren (achter de bossen), te voet of met de auto, wordt aan het einde ID bewijs, tassen en koffers doorzocht door poltiie in burgerkledij

Info | Ticker