Sonntag, 05. April 2009, 21:24

[Camp]In het kamp zijn nog ongeveer 100 Personen. Mensen kunnen het kamp in, zeker als ze de politie vertellen dat ze mensen komen oppikken of komen meehelpen bij het opbreken van het kamp. er zijn nog altijd controles rondom het kamp, meestal door gendar

Info | Ticker