Kein Tag ohne soziale (Frei-) Räume!- Mieten runter Löhne rauf !

 Kein Tag ohne soziale (Frei-) Räume!- Mieten runter Löhne rauf !