Tommy Frencks Wahlplakat für BZH (3)

Tommy Frencks Wahlplakat für BZH (3)