Videoüberwachung in Brüssel

sous-surveillance.net

In Brüssel nimmt die Überwachung mit "intelligenten" Kameras zu, aber auch der Protest. Einige der Links führen auf Seiten, die sich intensiver mit dem Problem auseinandersetzen, z.B. mit Karten auf denen Kameras verzeichnet sind http://www.sous-surveillance.net

 

127 caméras intelligentes supplémentaires à BXL- 127 intelligente cameras in BXL

 

Sous couvert de discours sécuritaires, tous les moyens sont bons pour amener à plus de surveillance des individus.


Déjà, voici plus de 10 ans, les caméras de surveillance qui ornaient Bruxelles étaient nombreuses, et déjà un inventaire tentait d'être établi. Aujourd'hui, on parle de caméras de surveillance intelligentes, de qui s'agit il exactement, et surtout pour quel usage ? Une société qui investit tant dans le contrôle n'a-t-elle pas elle même des choses à cacher ?

 

Comme cité dans cet article, ces caméras peuvent dépasser les capacités humaines pour des usages précis. 127 caméras intelligentes pour plus de contrôle, de surveillance, de répression. Plusieurs projets en Belgique, ont vu le jour afin de dénoncer ces multiples caméras et surtout de les localiser. Il existe en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas, un site collaboratif permettant à tout un chacun de répertorier les « yeux de l'Etat », d'y indiquer l'angle de vision, le coût, l'appartenance et l'usage.

 

En rue, personne ne demande délibérément son fichage, ou que ses comportements soient analysés via des images. Or, sur internet chacun est tout à fait libre de donner les informations qu'il souhaite. Protéger sa vie privée ou la dévoiler via des outils que même les plus grands dictateurs de l'Histoire n'auraient pas pu espérer.

 


Onder het mom van veiligheid zijn alle middelen goed om de onderdanen onder toezicht te houden.


Al meer dan 10 jaar versieren veiligheidscamera's de Brusselse gevels, en er is al een poging geweest om ze in kaart te brengen. Vandaag speekt men over intelligente camera's, maar waar gaat het precies over, en vooral waarvoor worden ze gebruikt? Een maatschappij die zoveel investeert in controle, heeft die zelf niet veel te verbergen?


Op bepaalde vlakken overstijgen deze camera's de menselijke mogelijkheden. 127 intelligente camera's om beter te controleren, beter in de gaten te houden, beter te onderdrukken. In België zijn er verschillende projekten die deze camera's aanklagen en in kaart brengen. In Frankrijk, Luxemburg en Nederland bestaan er websites waarop mensen samenwerken deze "ogen van de Staat" te catalogeren, er het gezichtsveld op aangeven, de prijs, de eigenaar en het gebruik.


In de straat vraagt niemand uit vrije wil om geficheerd te worden, of dat haar of zijn gedrag geanalyseerd wordt aan de hand van dit beeldmateriaal. Terwijl iedereen natuurlijk vrijelijk haar of zijn persoonlijke informatie vrijgeeft op het internet. Ofwel bescherm je je privéleven ofwel laat je ze hun neus in je zaken steken met middelen waarvan de grootste dictators uit de geschiedenis niet van konden dromen.