22.10.2012 - Staufenberg - Hochsitz umgekippt

22.10.2012 - Staufenberg - Hochsitz umgekippt